UniNet IPTV
iptv logo ภาษาไทย   English version   
 
  Username
  Password
    Forgot password   |   Register
 
หน้าหลัก ที่มาของโครงการ วีดีโอ ช่องรายการ คำถามที่พบบ่อย  view : 3637
     Select Rate :    
wmv mov flv rm mobile phone  

relate video
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 2 กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ (สังคมฯและบูรณาการ)
view : 3123
rating :
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 5 : พวกเราเหล่ามาชุมนุม (สังคมฯ และบูรณาการ)
view : 1768
rating :

????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?? ??? http://bottegaveneta.hariko.com/

test เมื่อวันที่ 30/05/2013 10:55โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ตอน 4 : โครงการธนาคารขยะ (สังคมฯและบูรณาการ)

Update   27/04/2011
Group   ประถมศึกษา
Rating  

"โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเรียนของโรงเรียน เริ่มต้นจากเด็ก ๆ มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อยากอุทิศตัวและเวลาที่มีของตนเองมาช่วยงานสังคม เห็นว่าบริเวณภายในโรงเรียนมีขยะเยอะแยะมากมาย น่าจะมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นเด็ก ๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ ถือได้ว่าประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากโครงการธนาคารขยะนี่เอง การมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในโครงการ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ เลือกตั้งคณะกรรมการ สรรหาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีการโหวตเสียงโดยใช้เสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการเลือก ผู้ที่มีสิทธิโหวตคือทุกคน ที่อยู่ในโครงการ "

"โรงเรียนได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะขึ้นมา โดยการบริหารจัดการโดยนักเรียนของโรงเรียน เริ่มต้นจากเด็ก ๆ มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม อยากอุทิศตัวและเวลาที่มีของตนเองมาช่วยงานสังคม เห็นว่าบริเวณภายในโรงเรียนมีขยะเยอะแยะมากมาย น่าจะมีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นเด็ก ๆ จึงรวมตัวกันจัดตั้งโครงการธนาคารขยะ ถือได้ว่าประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจากโครงการธนาคารขยะนี่เอง การมีส่วนร่วมของนักเรียนทุกคนในโครงการ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ธนาคารขยะ เลือกตั้งคณะกรรมการ สรรหาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน มีการโหวตเสียงโดยใช้เสียงข้างมากเป็นผู้ได้รับการเลือก ผู้ที่มีสิทธิโหวตคือทุกคน ที่อยู่ในโครงการ "HTML Codeสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 023545678 โทรสาร. 023545678 ต่อ 5012
eXTReMe Tracker