UniNet IPTV
iptv logo ภาษาไทย   English version   
 
  Username
  Password
    Forgot password   |   Register
 
หน้าหลัก ที่มาของโครงการ วีดีโอ ช่องรายการ คำถามที่พบบ่อย  view : 1814
     Select Rate :    
wmv mov flv rm mobile phone  

relate video
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย
view : 1815
rating :
กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การจัดการชั้นเรียน ป.1
view : 840
rating :


กัลยาณมิตรนิเทศ ตอน การสอนในระดับปฐมวัย

Update   01/02/2012
Group   ประถมศึกษา
Rating  

ปัญหาหนึ่งของครูในระดับปฐมวัย คือ วิธีการจัดการเรียนการสอน และ สร้างความน่าสนใจให้กับเด็กในวัยดังกล่าว เนื่องจากเด็กให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การจัดการเรียนการสอนจึงต้องสอดคล้องกับธรรมชาติของในวัยนี้ด้วย แต่เนื่องจากครูนิภาพร เพิ่งเป็นครูจบใหม่ ยังมีประสบการณ์ในการสอนไม่มากนัก จึงทำให้เกิดการนิเทศขึ้น ภายใต้การให้คำแนะนำ โดย รศ.ดร.น้อมศรี เคท ครูผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในระดับปฐมวัย มาให้การนิเทศ โดยคำแนะนำดังกล่าว จะมุ่งเน้นในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กจากศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ การปรับสภาพแวดล้อมของห้องเรียน รวมถึงการสร้างความสนุกในการเรียนให้กับเด็ก เพื่อประสิทธิผลทางการเรียนให้กับเด็กต่อไปHTML Codeสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 023545678 โทรสาร. 023545678 ต่อ 5012
eXTReMe Tracker