UniNet IPTV
  Username
  Password
    Forgot password   |   Register
 
 
 This text will be replaced


view : 415
wmv mov flv rm mobile phone  

 Select Rate :    
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ"การสอนเรื่องการเขียนเรียงความในเด็กมัธยมต้น ปัญหาที่พบได้บ่อยคือ นักเรียนไม่รู้จะเริ่มต้นเขียนอย่างไร ครูวิมลฉัตรจึงคิดหาทางช่วยให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการเขียนเรียงความ โดยการเริ่มจากกการให้นักเรียนเขียนประโยคต่อกัน ต่อกันจนเป็นเรื่องราว นั่นก็คือการเขียนเรียงความนั่นเอง และเพื่อให้นักเรียนเขียนเรียงความได้ดี ครูจึงนำสิ่งของที่หาได้ง่ายๆมากระตุ้นความสนใจ อย่างเช่น รังมดแดง เมื่อเด็กเห็นก็เกิดคำถามมากมาย และคำถามเหล่านั้นจะนำไปสู่การวางโครงเรื่องเพื่อเขียนเรียงความนั่นเอง "

Update    27/04/2012
Group    มัธยมศึกษาตอนปลาย
Rating   

relate video
ไข่มดแดงกับเรียงความส่งต่อ
view : 416
rating :